महानिर्देशक
श्री नेत्रप्रसाद सुवेदी
महानिर्देशक
बैदेशिक ब्यापार सम्बन्धी विवरण
फर्म सम्बन्धि अनलाइन सेवाहरू

नयाँ फर्म दर्ता गर्न लाग्ने राजश्व को हिसाब

नयाँ प्राइभेट फर्मको राजश्वको हिसाब


नयाँ साझेदारी फर्मको राजश्वको हिसाबअन्य

फर्म नवीकरण गर्न लाग्ने राजश्व को हिसाब

प्राइभेट फर्म नवीकरणको राजश्वको हिसाबसाझेदारी फर्म नवीकरणको राजश्वको हिसाबअन्य

Update your Information to get MasterID

IT Team is working on it. Visit again after few days. MasterID is needed for online tax payment.

सूचना केन्द्र
UP
सुझाव​