विभागको उद्देश्य

वाणिज्य विभागका प्रमुख उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् :-
  • खुला तथा उदार वातावरणको सिर्जनाद्वारा निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिताबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्ने। व्यापारमा आइपर्ने समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने।
  • निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दीगो रुपमा अभिवृद्धि गर्न नयाँ निकासीयोग्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन गरी व्यापारमा विविधीकरण गर्ने।
  • व्यापार सन्तुलनलाई कायम गर्दै दीगो रुपमा व्यापारको विस्तार गर्ने।
  • रोजगारमूलक व्यापार विस्तार गरी यस क्षेत्रको सामन्जस्य अन्य क्षेत्रसँग आवद्ध गर्ने।
  • आर्थिक दृष्टिकोणले बढी व्यावहारिक र स्तरीय रुपमा आन्तरिक मागको आपूर्ति गराउनुको साथै बढी मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निकासी बढाएर देशको शोधनान्तर स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिई उदार तथा गतिशील व्यापार नीति अवलम्वन गर्ने।
  • देशगत तथा वस्तुगत व्यापार अभिवृद्धिका लागि विशेष प्रयत्न गर्ने।
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने।

विभागका कार्यहरु

वाणिज्य विभागका प्रमुख कार्यहरु यस प्रकार रहेका छन् :-
  • निकासी, पैठारी सम्वन्धी ऐन नियमहरु कार्यान्वयन गर्ने।
  • निकासी, पैठारी इजाजत पत्र जारी गर्ने।
  • व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि हात हतियार खरीद गर्न पैठारी इजाजतपत्र जारी गर्ने।
  • विस्फोटक पदार्थको पैठारी गर्न इजाजत जारी गर्ने।
  • भारतीय कोटा अन्तर्गत नेपालमा आयात गरिने वस्तुको कोटा सम्वन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने।
  • सूर्ति पैठारी गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने।
  • ओजनतह नष्ट गर्ने पदार्थको पैठारी गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने।
  • प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म तथा एजेन्सीको दर्ता एवं नवीकरण, संशोधन र खारेज गर्ने।
  • समुन्द्रपारका देशहरुबाट सामान पैठारी गर्न वाणिज्य बैंकहरुमा व्यापारिक फर्महरुले खोलेको प्रतितपत्रमा भन्सार विन्दु संशोधनको लागि सिफारिश गर्न माग भै आएमा वाणिज्य बैंकहरुलाई भन्सार विन्दु संशोधन गर्न स्वीकृति दिने।
  • जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत तर्फबाट हिमाल आरोहण गर्न नेपालको बाटो भै जाने पर्वतारोही दलले आफूसँग ल्याएका सामानहरु नेपालका भन्सार विन्दुमार्फत लानुपर्दा ट्रान्जिट सुविधाको लागि भन्सार विभागलाई सिफारिश गर्ने।
  • ठूलो मात्रामा हुने BLOCK PURCHASING सम्वन्धी टेण्डरको सूचना सार्क सदस्य राष्ट्रहरुसँग आदान प्रदान गर्ने।
  • छाला निकासी तथा गलैंचा निकासीको अनुगमन गर्ने।
  • उत्पतिको प्रमाणपत्रको अनुगमन गर्ने।
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने।
UP
सुझाव​